Dragons in the Lion’s Den Exhibition.

©Qing Qi

 

©Liu Jin Cheng, Liang Yuan, Engergy 2011

©Sun Xiao Xiao, Farewell to the Sanatorium 2 2010

©Zhang Guangyu, Abstract Dogs 2010

©Chun Mei, Wisdom 2008

©Tian Mu, Waterfall

©Zhang Guangyu, Jump 2011

©Qing Qi, Birds 2000

©YinJie Sun, Crucifiction 2009

©Lo Jhy Yen, Dividing Tai Chi (Yin Yang), 2011

©Ye Puna, Drawing Screen-Facebook 2

©Zhang Xingyue, Water Lily

©Qing Qi, Impression 2011

©Quian Wu, Untitled

©Wai Wong, Mountains are not mountains 1, 2011

 

 

~ by smokehousegallery on May 6, 2011.

One Response to “Dragons in the Lion’s Den Exhibition.”

  1. […] IN THE LIONS DEN. 5th May 2011. Hou Zhichao Lui Jin-Cheng Lo Jhy-Yen Wu Qian Yang Kai Simon Wong Zhang Xingyue Yinjie Sun Qing Qi Tian […]

Leave a Reply to All the Artists. « FORMAN'S SMOKEHOUSE GALLERY Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s